Funcţionari publici

NR. CRT. Nume si Prenume Functia ocupata
1. Neagae Silvia Funcţie publică de conducere
2. Ghizdaveţ Cornelia Referent Superior
3. Ghizdaveţ Camelia-Valentina Inspector Asistent
4. Marin Mioara Inspector Principal
5. Căpăţîna Stefana Referent Asistent
6. Bratie Verginia Referent Asistent
7. Măicănescu Florea Referent Principal